Privacybeleid Celeko

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Céléko.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Céléko doet er alles aan dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Céléko  er alles aandoen om dit snel rechtgezet te krijgen.

Céléko  kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u een email sturen naar kurt@celeko.be.

De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Céléko geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Céléko kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site.

Céléko verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Limburg bevoegd.

Privacybeleid
Céléko zet zich in om de privacy van onze gebruikers te beschermen en streeft ernaar om een veilige, beschermde gebruikerservaring te bieden.

Door te solliciteren op een vacature of door uw contactgegevens te verstrekken wanneer u interesse toont in een vacature, gaat u ermee akkoord dat we uw contactgegevens ( met cv & motivatie) bekendmaken aan deze werkgever. Wij kunnen gegevens openbaar maken als wij hiertoe op grond van de wet verplicht zijn, als wij naar eigen goeddunken aan een verzoek van een overheidsinstelling willen voldoen of als wij te goeder trouw menen – nadat we uw privacy en andere factoren in acht hebben genomen – dat dergelijke handelingen noodzakelijk zijn om: (a) aan wettelijke eisen te voldoen of in naleving van juridische procedures; (b) om onze rechten, eigendommen en onze partnerbedrijven te beschermen; (c) een misdrijf te voorkomen of de nationale veiligheid te beschermen; of (d) de persoonlijke veiligheid van gebruikers of de openbaarmaking te beschermen.

Identificeerbare persoonsgegevens worden door ons niet verkocht, verhandeld of anderszins verspreid. Dit geldt niet voor vertrouwde derde partijen waar we een beroep op doen voor wat betreft onze website, onze business of onze dienstverlening, zolang die partijen ermee instemmen om deze informatie vertrouwelijk te houden.

We zijn enkel een tussen persoon & kunnen dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor bijvoorbeeld het al dan niet weerhouden op mogelijk vacatures en/of mogelijke conflicten tussen beide partijen en/of “schade” opgedaan tussen werkgever & sollicitant en/of … !

Emails worden enkel bewaard in word en in een gmail omgeving. We maken ook geen gebruik van cookies en andere analytische mogelijkheden.

Door onze website te gebruiken, stemt u in met onze privacyverklaring.

Wanneer we wijzigingen aanbrengen in onze privacyverklaring, dan geven we hieronder aan op welke datum de wijzigingen werden doorgevoerd.

Deze verklaring werd het laatst gewijzigd op 05 03 2018

Bij vragen, opmerkingen over deze privacyverklaring en/of indien u wil dat we uw gegevens bij ons verwijderen, dan gaat dit ten laatste binnen de 2 weken na uw schriftelijk aanvraag gebeuren. Dit kan u doen via mail kurt@celeko.be of schriftelijk naar Kurt Convents Trommelaar 9 3583 Paal Beringen.